Štvorka je tiež známka!

Tento príbeh sa odohral pred rokmi na viacročnom gymnáziu. Ide o prestížnu školu. Niektorí žiaci neodhadnú svoje schopnosti a postupne prestávajú zvládať zvýšené študijné nároky. Predsa len, v piatej triede sa to nie vždy dá určiť.

Situácia so žiakom Jankom sa vyhrotila v kvarte (trieda odpovedajúca 9. ročníku ZŠ). Janko prospieval z českého jazyka dosť zle, mával trojky, štvorky, celkovo bol pomalý, skrátka z pohľadu učiteľa neštudijný typ, ktorému by bolo lepšie na inej škole.

Mladý pán učiteľ si pozval Jankovu maminku do školy na pohovor. V priebehu niekoľkých minút sa jej snažil vysvetliť, že Janko nie je študijný typ a jeho prospech z českého jazyka sa aktuálne blíži ku štvorke.  To znamená, že to nevyzerá na ďalšie štúdium. Maminka trpezlivo počúvala, potom sa pozrela pánovi učiteľovi priamo do očí a povedala: „Pán učiteľ, ale štvorka je tiež známka!“

Učiteľ bol prekvapený, na chvíľu sa nezmohol ani na slovo. Maminka v kľude odišla a Janko ďalej pokračoval v štúdiu aj na vyššom gymnáziu. Jeho prospech sa postupne zlepšoval a zmaturoval s vyznamenaním, s dvojkou z českého jazyka.

Maminka poznala svojho syna lepšie ako učiteľ.

Odpoveď:

Zväčša sa pozeráme na známku ako výsledok, ktorý dosahuje žiak počas štúdia. Už menej si uvedomujeme, že za každou známkou sa skrýva viac, než len správna či nesprávna odpoveď.

Známka je často aj hodnotením učiteľa – jeho prístupu ku žiakovi, a rovnako na známky majú vplyv rôzne okolnosti, v ktorých žiak žije.

Veľmi dobre je uvedené v článku : …zkrátka z pohledu učitele…“. Je tu opísaná len jedna situácia, kedy sa stretla matka žiaka s učiteľom. Nevieme bližšie posúdiť, aké tam boli vzájomné vzťahy, v akých situáciách sa žiak nachádzal. Ale z toho je jasné, že rodič mal odlišný postoj ako pedagóg. Ak vychádzam len z uvedeného, musím priznať, že matka mala pravdu. Postavila sa k tomu vecne. Prijala, že jej dieťa je momentálne „štvorkár“ a dala učiteľovi najavo, že je to len jeho subjektívny postoj, ak si myslí, že žiak nemá na ďalšie štúdium.

„Žiakovi by bolo lepšie na inej škole.“ Na akej? Len preto, aby mal na vysvedčení jednotky, je lepšie, ak pôjde študovať povedzme za automechanika, lebo tam nie je slovenčina tak náročná? V článku nie je uvedené, aké známky mal tento žiak z iných predmetov. A  nevieme ani, akú profesiu tento žiak dnes robí. Možno je vo svojej profesii úspešný a možno patrí k tým kolegom, ktorí podávajú výkon na štvorku.

Každopádne, oceňujem  prístup matky k výsledkom jej syna. Reagovala vecne, zobrala to ako fakt, aj keď možno nebola z toho nadšená. A asi aj to pomohlo Honzovi k zlepšeniu jeho prospechu.

„Maminka  znala svého syna lépe než učitel“. A aj keď nie, vedela zaujať perspektívnejší postoj k danému problému.

About the Author: Mgr. Jana Lajošová

Lektorka a trenérka soft skills. Koučka pro jednotlivce i týmy. Při své práci využívá metody založené na poznatcích neurověd.

Ďalšie informácie o odborníkoch a realizačnom tíme projektu učiteľ bez stresu nájdete v časti O nás.

Zdieľajte na sociálnych sieťach

Zdroje 1. pomoci