Domov2023-01-23T15:28:38+01:00

„Každý, kto si spomína na svoje vzdelávanie, pamätá si učiteľov. Nie metódy a techniky. Učiteľ je srdcom vzdelávacieho systému.“ [Sidney Hook, americký filozof]

Hlavné úlohy a ciele webu

Vytvoriť priestor pre stretávanie komunity pedagógov

 • Zdieľanie rôznych situácií zo školského prostredia
 • Výmena skúseností pri riešení problémov (záťažových situácií)

 • Vzájomná motivácia k riešeniam či pozitívnemu prístupu
 • Získanie pocitu spolupatričnosti: V dobrých či zlých časoch nie ste sami

 • Získanie pomoci/pohľadu od odborníka (nielen) na medziľudské vzťahy

Sprostredkovať zdroje pre nájdenie duševnej rovnováhy

 • Postupy a možnosti, čo robiť pre udržanie alebo získanie duševnej pohody

 • Prehľad organizácií, ktoré sa zaoberajú duševným zdravím

 • Kontakty pomoci v krízových situáciách

 • Literatúra pre osobnostný rozvoj, duševné i fyzické zdravie

 • Videá a podcasty pre osobnostný rozvoj, duševné i fyzické zdravie

Duševné zdravie

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO):

Duševné zdravie je stav psychickej pohody, v ktorom človek:

 • využíva svoje schopnosti,
 • je schopný zvládať bežné stresy vo svojom živote,
 • je schopný užitočne pracovať,
 • je schopný byť prospešný pre svoju komunitu a podieľať sa na jej živote.“

Duševné zdravie je stav, keď všetky duševné pochody prebiehajú optimálnym spôsobom, umožňujú správne odrážať vonkajšiu realitu, primerane a pohotovo reagovať na všetky podnety a zároveň mať pocit uspokojenia zo svojej činnosti.

Články k duševnému zdraviu

Úrovne pomoci

Prevencia

Ako si udržiavať a rozvíjať svoju duševnú rovnováhu?

Starajte sa o svoju psychohygienu a budete sa cítiť dobre! Budete spokojní a svojim prístupom môžete pomôcť ďalším, aby sa tiež dostali do duševnej pohody.

Pozrite sa na 7 zásad, ako na to.

Mám problém

Čo môžem robiť, keď sa dlhšiu dobu necítim dobre?

Samo sa nič nevyrieši a situácia sa stane zložitejšou a chronickou. Dôležité je pripustiť si, že mám problém a nebáť sa, že sa riešenie obráti proti mne.

V Lekárničke 1. pomoci nájdete informácie čo robiť a kontakty na koho sa obrátiť.

Chcem pomôcť

Chceli by ste pomôcť osobe v duševnej nepohode?

Vždy je dôležité si všímať svoje okolie. Keď vnímam, že je kolega dlhší čas v zlej nálade alebo sa u neho nálady striedajú, vyskúšajte sa opakovane opýtať: „Čo by som pre teba mohol urobiť?“

Pozrite sa na jednoduchý postup a možnosti pomoci.

Kľúčové kompetencie učiteľa

Získavanie kľúčových kompetencií, je celoživotný individuálny proces, ktorý vedie k rozvoju osobnosti.

Sebapoznanie a rozvoj schopností, ktoré sú kľúčové v povolaní učiteľa, prispievajú k rozvoju jeho osobnosti, posilňujú duševné zdravie a následne vedú k vyššej kvalite života.

Rozvojom našich kompetencií si rozširujeme portfólio našich skúsenosti, vedomostí, zručností, ktoré môžeme využívať pre to, aby sme nie len zvládali, ale aj dokázali predchádzať problémom v našom živote. Možnosť voľby techník a prostriedkov nám zvyšuje pocit slobody, posilňuje naše sebavedomie, sme v okolí vnímaní ako atraktívnejší atď. To všetko nám pomáha k tomu, že sa stávame odolnejší voči „nepriaznivým“ situáciám.

Príbehy učiteľov

Príbehy zachytávajú rôzne situácie, s ktorými sa pedagógovia v rámci svojej praxe stretávajú. Zároveň si pod príbehom môžete prečítať názor odborníka z oblasti medziľudských vzťahov na riešenie prípadne zvládnutie danej situácie.

Go to Top