Duševné zdravie2022-03-08T11:25:10+01:00

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO):

Duševné zdravie je stav psychickej pohody, v ktorom človek:

  • využíva svoje schopnosti,
  • je schopný zvládať bežné stresy vo svojom živote,
  • je schopný užitočne pracovať,
  • je schopný byť prospešný pre svoju komunitu a podieľať sa na jej živote.“

Duševné zdravie a pohoda sú základom pre také schopnosti, ako schopnosť myslieť, cítiť, nadviazať vzťahy s inými ľuďmi, zarábať si na živobytie a tešiť sa zo života.

Duševné zdravie je stav, keď všetky duševné pochody prebiehajú optimálnym spôsobom, umožňujú správne odrážať vonkajšiu realitu, primerane a pohotovo reagovať na všetky podnety a zároveň mať pocit uspokojenia zo svojej činnosti.

Kondícia nášho duševného zdravia je čiastočne podmienená dedičnosťou, sociálnym prostredím, integritou osobnosti, povahou, ale aj preferovanými teóriami o kvalite života. Rovnako vstup médií do nášho života ovplyvnil úroveň nášho duševného zdravia.

Články k duševnému zdraviu

Go to Top