Čo je to psychohygiena a ako nám pomáha

Kategórie: Duševné zdravie

Psychohygiena je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá problematikou duševného zdravia. Hľadá spôsoby, ktoré by mohli pomôcť pri zlyhávaní nášho psychického zdravia, ale predovšetkým upriamuje svoju pozornosť na prevenciu pred jeho zlyhávaním. Psychohygiena skúma problémy ľudí a ich každodenného života. Vníma človeka celostne, teda ako bytosť, ktorá má svoje telesné potreby, myšlienkové postoje, emočné nastavenia a hodnotové systémy.

To, ako zvládame stres, situácie, ktoré nás dostávajú pod tlak, či iného diskomfortu, závisí v prevažnej miere od toho, aké máme psychohygienické návyky. Tie nám pomáhajú vytvoriť si samoregulačné procesy na zvládanie nerovnováhy a tlaku. V prípade, že nemáme vybudovaný takýto regulačný mechanizmus, pri väčšej alebo dlhodobejšej záťaži nám hrozí stres, vyčerpanosť, únava, precitlivenosť, podráždenosť, nechuť do života, čoraz nižšie sebavedomie a nižšia schopnosť sústrediť sa. S tým klesá aj chuť a motivácia dosahovať svoje ciele či predsavzatia.

Základným pravidlom pre posilňovanie našej odolnosti a v prevencii duševného zdravia je vytvárať protiváhu, resp. rovnováhu nášho zaťaženia. To znamená, že ak sa v prevažnej miere venujeme mentálnym činnostiam, pri odreagovaní by sme sa mali vedome venovať viac fyzickému zaťaženiu a naopak čítanie knihy, návšteva divadla alebo lúštenie krížoviek je vhodnejší relax pre ľudí, ktorí pracujú viac manuálne.

Príklady správnej psychohygieny

 • Vytvorte si svoje rituály a pravidelne sa im venujte
 • Zdravšie sa stravujte
 • Doprajte si dostatočný a kvalitný spánok
 • Venujte sa vhodnej fyzickej aktivite
 • Venujte sa duševnej činnosti, ktorá vás zharmonizuje
 • Správne dýchajte
 • Efektívne plánujte
 • Rozvíjajte svoje kompetenčné zručnosti
 • Venujte sa finančnej gramotnosti
 • Efektívne komunikujte
 • Správajte sa asertívne
 • Venujte sa nejakej záľube alebo koníčku

Ak chcete vedieť viac ako si vytvárať návyky, ktoré upevňujú naše mentálne zdravie, prečítajte si ďalší článok.

About the Author: Mgr. Jana Lajošová

Lektorka a trenérka soft skills. Koučka pro jednotlivce i týmy. Při své práci využívá metody založené na poznatcích neurověd.

Ďalšie informácie o odborníkoch a realizačnom tíme projektu učiteľ bez stresu nájdete v časti O nás.

Zdieľajte na sociálnych sieťach

Zdroje 1. pomoci