Fyzické napadnutie medzi žiakmi

Zažila som veľmi nepríjemnú až stresujúcu situáciu, a to fyzické napadnutie jedného žiaka druhým žiakom, inými slovami bitku. Udiala sa na konci vyučovacej hodiny, keď žiaci opúšťali učebňu. Žiak AB (17-ročný) podľa jeho slov kamarátsky, dal päsťou do brucha žiakovi XY (19-ročný). Lenže žiaka XY to vyprovokovalo najprv k chyteniu žiaka AB zo zadnej strany krku,