Fyzické napadnutie medzi žiakmi

Zažila som veľmi nepríjemnú až stresujúcu situáciu, a to fyzické napadnutie jedného žiaka druhým žiakom, inými slovami bitku. Udiala sa na konci vyučovacej hodiny, keď žiaci opúšťali učebňu. Žiak AB (17-ročný) podľa jeho slov kamarátsky, dal päsťou do brucha žiakovi XY (19-ročný). Lenže žiaka XY to vyprovokovalo najprv k chyteniu žiaka AB zo zadnej strany krku,

Bossing v školskom prostredí

Učiteľka dôchodkyňa veľmi často nevhodne ohovárala svojich starých rodičov, často o nich škaredo hovorila a nadávala na nich; matka s Alzheimerom bola podľa nej debil a sťažovala sa na to, že sa o nich ako jediná dcéra musí v dome starať. Jedného dňa to jej mladšia kolegyňa nevydržala a pred skoro plnou zborovňou ju

Žiaci s problémami

I. Žiak so sociálnym dištancom a problémom plniť si úlohy Žiak pri nástupe do 1. ročníka sa javil ako tichý a introvertný chlapec, po zátvore škôl v školskom roku 2020-2021 sa počas dištančného vyučovania začali objavovať prvé problémy, žiak si neplnil úlohy, neodovzdával dištančne zadania a zhoršil si prospech. Pri online vyučovaní mal problém objaviť sa

Keď žiak ruší hodinu

Piatkové popoludňajšie hodiny v škole bývajú „za trest“. Ak ide o vyučovanie výtvarnej, alebo hudobnej výchovy, býva to o to horšie. Žiaci sa už vidia doma a učitelia musia všetko zvládnuť. V jedno piatkové popoludnie prebiehala hodina hudobnej výchovy. Pani učiteľka sa snažila žiakov zaujať, ale ten piatok ....Jeden chlapec, hovorme mu Pavol, sa strašne nudil. Sedel v poslednej lavici,

„Hviezda internetu“

Bola raz jedna covidová pandémia, ktorá vyhnala žiakov zo škôl a posadila ich k počítačom k online vyučovaniu. Jedna pani učiteľka statočne bojovala s „Teamsom“, učila zo školy a rozhodla sa mať zapnutú kameru, aby žiaci brali vyučovanie vážne a aby videli živého človeka, nielen koliesko s menom. Žiaci bývali celkom nesústredení a potom to prasklo. Počas vyučovania sa venovali iným

Vytvoril |2022-04-21T13:46:13+02:002 marca, 2022|Kategórie: Príbehy učiteľov, Riešenie konfliktov|Značky: , |0 komentárov

Ako presadiť inovatívne vyučovacie metódy v triede?

Druhým rokom pracujem na základnej škole ako pedagogička českého jazyka výtvarnej výchovy. V pedagogickej práci využívam predovšetkým projektové vyučovanie a menej práce s učebnicou. Dávam prednosť tomu, aby žiaci veľa čítali a prostredníctvom čítania prichádzali na gramatické zákonitosti priamo v knihách, ktoré majú radi a ktoré sú im blízke. Nekladiem veľký dôraz na klasické

Vytvoril |2022-04-21T14:16:31+02:0024 februára, 2022|Kategórie: Komunikácia, Riešenie konfliktov|Značky: , |0 komentárov

„Nič by sme nerobili.“ (keď úprimnosť vyvolá konflikt)

Triedna učiteľka na konci týždňa zapisovala svoj predmet do triednej knihy, bolo okolo poludnia. Všimla si, že jeden z prítomných žiakov chýbal prvú hodinu. Vyučovanie začalo o 8:45 a prvá hodina bola zastupovaná neodborne, založená na samostatnej práci žiakov. Triedna učiteľka sa dotyčného žiaka opýtala: „Prečo si chýbal na prvej hodine? Nezabudni sa ospravedlniť cez aplikáciu Bakalár.“

Vytvoril |2022-04-21T14:21:28+02:0024 februára, 2022|Kategórie: Riešenie konfliktov|Značky: , |0 komentárov
Go to Top