Žiaci s problémami

I. Žiak so sociálnym dištancom a problémom plniť si úlohy Žiak pri nástupe do 1. ročníka sa javil ako tichý a introvertný chlapec, po zátvore škôl v školskom roku 2020-2021 sa počas dištančného vyučovania začali objavovať prvé problémy, žiak si neplnil úlohy, neodovzdával dištančne zadania a zhoršil si prospech. Pri online vyučovaní mal problém objaviť sa