Zdroj prvej pomoci: Sebarozvoj

Eduworld.sk

|

Portál Eduworld.sk sa zameriava na: podporu tém vzdelávania a sebarozvoja detí i dospelých; zviditeľňovanie dôležitých hodnôt v spoločnosti; vytváranie pozitívneho prostredia, kde sa spájajú rodičia, učitelia a študenti. Obsah a články na

Výdych

|

Viac ako štyridsať jednoduchých dychových cvičení, ktoré pomáhajú zlepšiť telesné zdravie a získať emočnú pohodu. Naučte sa využívať dych na zníženie stresu, zvýšenie hladiny energie, zlepšenie spánku či športovej výkonnosti.

Go to Top