Keď nás online vyučovanie deprimuje

V súvislosti s epidémiou Covid sa v poslednej dobe zamýšľam nad tým, či chcem pokračovať v práci pedagóga.

Som pedagogička vyučujúca český jazyk a v mojej práci som bola zvyknutá na veľkú interakciu so študentami. Kontakt s nimi, ich reakcie, vzájomné diskusie s nimi sú tým, čo ma veľmi napĺňa a dáva mojej práci zmysel. V období, keď sme v dôsledku epidémie museli prejsť na online výučbu, som najskôr toto nútené odlúčenie od priameho kontaktu so študentami zvládala. Avšak, s pribúdajúcou dĺžkou online vyučovania som čoraz viac prepadala väčšej a väčšej beznádeji z toho, že na obrazovke počítača nie som schopná čítať reakcie žiakov a taktiež že aktivity nefungujú tak, ako som bola zvyknutá. Počas online vyučovania nie som schopná fungovať tak ,ako som bola zvyknutá v rámci hodín a výuka mi neposkytuje radosť a naplnenie.

Obávam sa, že v prípade, že sa bude prechod na online vyučovanie opakovať, nebudem schopná v práci pedagóga pokračovať. A to aj napriek tomu, že túto prácu milujem. Celkovo ma online vyučovanie a absentujúci kontakt so žiakmi privádza do akéhosi stavu apatie, z ktorého nie som schopná sa vymaniť. Premýšľam o zmysle mojej práce a o tom, či má zmysel v nej takto pokračovať.

Odpoveď od odborníka: Mgr. Jana Lajošová

Úplne chápem Vašu frustráciu. Niekoľkoročná prax učiteľky Vám pomohla nájsť zmysel a naplnenie vo Vašej profesii, ktorý ste získali aj vďaka Vášmu prístupu a spôsobu výučby.

Bohužiaľ, všetkých nás zasiahla táto náročná doba.   Sme nútení meniť naše návyky a to pre nás ľudí vôbec nie je príjemné, hlavne vtedy, ak sme k tejto zmene donútení vonkajšími okolnosťami a nie vnútornou motiváciou. Rozumiem tomu, že táto situácia narušila Vaše hodnoty. Pracujete predsa s ľuďmi, potrebujete byť v intenzívnej interakcii so svojimi žiakmi a to Vám online svet nedáva.

Keďže táto situácia si vyžaduje veľké množstvo zmien, skúste najprv posilniť Vašu istotu. Prehodnoťte „metódy“, ktoré Vám zaručene fungovali a ktoré môžete s určitosťou uplatniť aj v online vyučovaní. Rovnako Vám zvýši istotu aj zavedenie konkrétnych pravidiel, ktoré budete so žiakmi vzájomne uplatňovať pri vyučovaní. Vytvorte si systém pravidiel, ktorých význam však žiakom určite vysvetlite. Buďte otvorená, povezte úprimne, prečo trváte na tom, ktorom pravidle, aký to má význam pre obe strany. Zároveň je potrebné nastaviť aj spôsob ich dodržiavania, príp. konzekvencie pri ich porušení. Povedzte otvorene, čo a prečo Vy určite  potrebujete od žiakov, aby ste mohli kvalitne fungovať ako ich učiteľ. Dajte priestor aj im pre podnety, čo by im pomohlo lepšie zvládať učivo cez online vzdelávanie. Je to rovnako nová situácia aj pre nich. (Aj keď možno si práve žiaci našli skôr a viac tých výhod v tomto spôsobe vyučovania ako učitelia😊).

Či už vedenie porady, vzdelávania, alebo len prostá komunikácia s kamarátkou je určite iná v online svete ako  v bezprostrednom kontakte. Vynucuje si to zmenu prístupu, hľadanie iného spôsobu práce než sme boli zvyknutí. Je to len výzva. Tak ako ste doteraz dokázali zvládnuť „nespratného“ žiaka, nájsť si aktivity pre živé vyučovanie, rovnako sa dá využiť svet online.  Napr. žiaci môžu pracovať priamo s internetom, audiovizuálnymi pomôckami a pod. Veľmi užitočná je vzájomná inšpirácia. Objavovať to, čo funguje iným kolegom.

Píšete, že milujete svoju prácu. Prečo? Čo Vám dáva zmysel a pocit naplnenia vo Vašej práci?

Byť v bezprostrednom kontakte s ľuďmi je len jedna z ciest k tomu, čo je našim cieľom. Zamerajte sa na to, čo chcete odovzdať Vašim žiakom. To je to, čo nám dáva zmysel – úžitok, ktorý prinášame ostatným. Spôsob ako je len prostriedok. A tie si volíme v závislosti od podmienok.

Čím máme silnejšiu pozitívnu emóciu a presvedčenie, že vieme ČO chceme dať, tým sme otvorenejší rôznym alternatívam spôsobu AKO to môžeme dať.

About the Author: Mgr. Jana Lajošová

Lektorka a trenérka soft skills. Koučka pro jednotlivce i týmy. Při své práci využívá metody založené na poznatcích neurověd.

Ďalšie informácie o odborníkoch a realizačnom tíme projektu učiteľ bez stresu nájdete v časti O nás.

Zdieľajte na sociálnych sieťach

Zdroje 1. pomoci