Budujte si v živote svojich 6 stien a nevyhoríte

Český psychiater, spisovateľ, pedagóg, gréckokatolícky kňaz a esperantista Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr.  Max Kašparů vysvetľuje dôležitosť 6 stien, ktoré človek v živote potrebuje, aby nezhasol.

  1. Perspektíva, aby sme sa mali na čo v živote tešiť
  2. Rodina, blízky človek, o ktorého sa môžeme oprieť
  3. Priatelia, spovedník, na ktorého sa môžeme obrátiť
  4. Spolupracovníci, pre dobré pracovné vzťahy
  5. Mať svoje miesto, na ktorom budem pevne stáť
  6. Svetlo nášho života: kultúra, umenie, láska, dobro, nádej, viera, …

„Budujte tento šesťsten a triasť sa bude každé vyhorenie,“ hovorí Max Kašparů.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=M3KytsbBNi8&t=7s