Ako si povedať o pomoc

  • Ako sami na sebe spoznáme, že o pomoc potrebujeme požiadať? 
  • Prečo je pre ľudí ťažké požiadať o pomoc? 
  • Kde máme hľadať pomoc?
  • Čo sa môže stať, ak o pomoc nepožiadame a pritom ju potrebujeme? 

Odpovede na tieto a ďalšie otázky nájdete vo videu nižšie.

Buďme odvážni a nebojujme s psychickými ťažkosťami sami! Požiadajme o pomoc!

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=VvwL6IrF74I&t=91s