Naučte sa riešiť konflikty

Autor: Ľudovít Dobšovič

Kategórie: Literatúra

V tejto knihe autor pútavou formou ponúka informácie o medziľudských vzťahoch, pričom sa zameriava najmä na verbálnu komunikáciu. Popri populárne podávaných teoretických poznatkoch ukazuje na množstve príkladov z každodenného života aj možnosti praktického využívania poznatkov psychológie a psychoterapie.

Zdieľajte na sociálnych sieťach

Zdroje prvej pomoci