Národní ústav duševního zdraví

Kategórie: Organizácia ČR

Vybudování moderního výzkumně a klinicky orientovaného centra umožnil projekt financovaný z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Národní Ustav Duševního Zdraví (NUDZ) se má stát referenčním pracovištěm pro oblast duševního zdraví v České republice.

NUDZ realizuje několik projektů a jedním z nich je i Destigmatizace lidí s duševním onemocněním, který usiluje o snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním a zlepšení přístupu lidí k duševnímu zdraví.

Iniciativa NA ROVINU vytváří prostředí, kde se na rovinu mluví o duševním zdraví a nemoci.