Vyhorenie.sk

2022-05-12T11:56:31+02:00

Portál o prevencii, príznakoch a následkoch syndrómu vyhorenia. Nájdete tu tipy a rady, vďaka ktorým dosiahnete balans v pracovnom a súkromnom živote oveľa jednoduchšie. Dozviete sa, aké sú vonkajšie a vnútorné symptómy vyhorenia. Prečítate si rozhovor s ľuďmi, ktorí symptóm vyhorenia zažili.

Syndróm vyhorenia

2022-05-02T13:47:02+02:00

Čo je to syndróm  vyhorenia?  Čo ho vyvoláva?  Aké sú jeho príznaky? Ako ho možno eliminovať?  Kde hľadať pomoc, keď si nevieme sami poradiť?  Viac informácií nájdete v rozhovore na videu Ligy za duševné zdravie, kde sa spolu rozprávajú psychiater a psychoterapeut MUDr. Martin Ondrejkovič a psychiatrička MUDr. Soňa Belanská. Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=lViZ40Rle5Q

Národná linka na podporu duševného zdravia

2022-05-13T10:18:52+02:00

Linka je zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR v rámci plnenia opatrení Plánu obnovy a odolnosti v oblasti podpory duševného zdravia. Cieľom linky je poskytovanie online a telefonického psychologického poradenstva s cieľom  poskytnúť anonymnú a dištančnú formu komunikácie pri poskytovaní služieb v oblasti starostlivosti o duševné zdravie. Služby poskytujú profesionálni pracovníci v oblasti duševného zdravia, najmä psychológovia

Linka podpory pre učiteľov

2022-04-06T16:19:24+02:00

Linku podpory pre učiteľov môžu kontaktovať všetci pedagógovia, ktorí potrebujú psychologickú pomoc, podporu a sprevádzanie v rozličných pracovných aj osobných situáciách. Ponúka anonymnú a bezplatnú psychologickú pomoc a podporu. Linka podpory pre učiteľov chce byť bezpečným miestom na konverzáciu a zdieľanie pocitov, ktoré pri plnení svojho pedagogického poslania zažívajú. Telefón: 0800 221 323 E-mail:  linkapreucitelov@mpc-edu.sk

Eduworld.sk

2022-05-09T08:29:30+02:00

Portál Eduworld.sk sa zameriava na: podporu tém vzdelávania a sebarozvoja detí i dospelých; zviditeľňovanie dôležitých hodnôt v spoločnosti; vytváranie pozitívneho prostredia, kde sa spájajú rodičia, učitelia a študenti. Obsah a články na portál pripravujú psychológovia, učitelia a rôzni odborníci z oblasti školstva či zdravia detí. 

Liga za duševné zdravie

2022-04-06T16:57:08+02:00

Liga za duševné zdravie je nepolitické, charitatívne, humanitné, neprofesionálne, nezávislé záujmové združenie občanov a právnických osôb a jej cieľom je aktívna podpora duševného zdravia. Svoje činnosti zameriava najmä v oblasti zlepšenia podmienok a života duševne chorých ako aj v oblasti prevencie duševných porúch. Využiť môžete bezplatnú anonymnú nonstop telefonickú linku alebo emailovú poradňu, kde

Inštitút KONVALINKA

2022-04-06T17:03:02+02:00

Občianske združenie Konvalinka – Inštitút duševného zdravia a pozitívnej edukácie je nezisková organizácia, ktorej cieľom je prinášať tému wellbeingu  a duševného zdravia do škôl formou vzdelávania učiteľov, psychológov, detí a mládeže. Hlavným cieľom je podporiť duševný rozvoj a psychickú odolnosť detí prostredníctvom budovania zdravého prostredia triedy, školy a rozvoja zručností podporujúcich wellbeing človeka a

Ako ihneď zmeniť náladu

2022-05-12T08:46:35+02:00

Výskumníčka Cambridgeskej univerzity v oblasti duševného zdravia, Dr. Olivia Remes, strávila posledných desať rokov odhaľovaním tajomstva, ako odbúrať úzkosť, stres a paniku. V tejto stručnej knižke, ktorá ide priamo na koreň veci, ponúka 50 jednoduchých, na vede založených riešení na boj s duševnými stavmi, ktoré nám znepríjemňujú život. Tieto často prekvapivé tipy a triky

Poriadok v hlave

2022-05-12T08:49:21+02:00

„Ak si chceš upratať v živote, musíš si najprv upratať v hlave,“ píše Martin Poliačik v úvode knihy Poriadok v hlave. So spoluautorkou Lindou Lančovou pripravili prehľadného a názorného sprievodcu kritickým myslením, ktorý vás naučí, ako postaviť argument, ako sa správne pýtať, ako kritizovať či ako prezentovať svoje myšlienky. A ako dosiahnuť nielen to, aby s vami

Go to Top